Гинекология

Акушер - гинекологик комплекс

Гинекология бўлими 1976-йил Тошкент давлат тиббиёт олийгохи қошида , Тошкент тиббиёт академия биринчи клиникаси қошида ташкил этилган ва 8 корпус 2 этажда жойлашган булган, 1980-йилдан бошлаб гинекология булими 6 корпус 5 этажда фаолият курсатишни бошлаган. Гинекология булимини иш фаолияти тезкор гинекологик беморларга :

  1. Хомиладорлик билан боглик булган патология:

- Конли  ажралмалар  хомиладоликнинг  22 хафтасигача

- Экстрагенитал  касалликлар  патологиясининг  декомпенсация  боскичи

- Эктопик   хомиладорлик

  1. Хомиладорлик билан боглик  булмаган  касалликлар:

- Бачадондан  аномал  кон  кетишлар  (репрадуктив ва пре- пост менопаузал ёшдагилар) 

- Кичик  чанок  аъзоларининг   яллигланиш   касалликларининг  хуруж вакти

- Аёлларнинг  ташки  ва  ички жинсий  аъзоларининг   травматик   жарохатлари

- Бачадон  миомаси  ва  бачадон  ортикларининг  кистоз  касалликларида  органларнинг функцияси  бузилиши  ёки  кушни  органларнинг  функциясининг  бузилиши

- Ички  жинсий  аъзолардан  корин  бушлигига  кон  кетиши

Ёрдам курсатишдан иборат.

 Гинекология бўлимида гинекологик  касалликлари  бўлган беморларга махсус тиббий ёрдам кўрсатилади, шунингдек, бу касалликларнинг профилактикаси олиб борилади. Бўлимдаги шифокорлар, шунингдек, гинекологик касалликларни  ташхислаш ва даволашда энг янги тиббий технологияларни ишлаб чиқиш, киритиш ва амалиётда қўллаш ишлари билан шуғулланадилар.

Бўлим кўп тармоқли  шифохона кошида жойлашган бўлиб, у шифохонанинг материал-техник базасига асосланади, шунинг учун бўлим шифокорлари тиббий хизматнинг барча турларини кўрсата оладилар.  Бундан ташқари, бўлимда беморлар  кардиолог, невропатолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, окулист маслаҳатларини олишлари мумкин.

Гинекология  бўлими Акушерлик ва гинекология курси кафедрасининг клиник базаси ҳисобланиб, кафедра  мудири  тиббиёт фанлари доктори, профессор Д.К. Нажмутдинова  ҳисобланади.

Бўлимда, шунингдек, булим илмий рахбари Юлдашева Д.Ю., ишлайди.  Бўлим мудири  Азимова Д.Э.,  шифокор акушер –гинеколог Кадырова И.А , шифокор акушер- гинеколог Данияров А.А.  иш олиб борадилар.

Бўлимда битта ҳамширалар пости, барча муолажалар учун керакли жихозлар билан таъминланган муолажа хонаси мавжуд. Бўлимда бир, икки ва уч ўринли палаталар, шунингдек, конденционер, музлатгич, телевизор билан таъминланган юқори сифатли палаталар бор.

Бу бўлимда қуйидаги ташхис билан беморлар стационар даво олади:

  1. Хомиладорлик билан боглик булган патология:

- Конли ажралмалар хомиладоликнинг 22 хафтасигача

- Экстрагенитал касалликлар патологиясининг декомпенсация боскичи

- Эктопик хомиладорлик

  1. Хомиладорлик билан боглик булмаган касалликлар:

- Бачадондан аномал кон кетишлар (репрадуктив ва пре- пост менопаузал ёшдагилар) 

- Кичик чанок аъзоларининг  яллигланиш касалликларининг хуруж  вакти

- Аёлларнинг ташки ва ички жинсий аъзоларининг травматик жарохатлари

- Бачадон миомаси ва бачадон ортикларининг  кистоз  касалликларида органларнинг функцияси бузилиши ёки кушни органларнинг функциясининг  бузилиши

- Ички жинсий аъзолардан корин бушлигига кон кетиши

- Толик булмаган хомиланинг  тушиши , усмаган хомиладорликда медикаментоз аборт утказиш

Хирургик амалиётлар

  1. Хомиладорлик билан боглик булган патология:

- бачадон бушлигини тозалаш

- лапоротомия или лапароскопия ( эктопик хомиладорликда)

  1. Хомиладорлик билан боглик булмаган касалликлар:

- бачадон бушлигини тозалаш

- ички ва ташки жинсий аъзолар травмасини тикиш

- аднексэктомия ва цистэктомия лапароскопик йул билан

- гистерэктомия лапароскопик ва лапаротомик йул билан .

Ёрдам курсатишдан иборат.


МУТАХАССИСЛАР